Vannskader

 

Vannskader på fast eiendom vil regelmessig føre til forsikringsoppgjør. I slike saker vil det kunne komme opp problemstillinger omkring skyldforhold, årsaksvurderinger, avkorting og at selskapet mener seg ikke forpliktet under forsikringen, eventuelt bare delvis forpliktet.

Ved tvist mot forsikringsselskapet vil det foreligge rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo) og som vil bære det vesentlige av utgiftene til egen advokat under tvistebehandlingen.