Tvist ved kjøp og salg av fast eiendom

 

Ved kjøp og salg av fast eiendom vil det kunne dukke opp forhold som kjøper ikke regnet med og som han oppfatter som negative egenskaper ved eiendommen. Ut over det som må forventes ved kjøp av fast eiendom må det avklares om eiendommen har en mangel som kan lede til prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet. Her er det også vesentlig å bestemme en strategi for saksbehandlingen og hvem som skal gjøres ansvarlig for slike feil eller mangler (selger, eierskifteforsikring eller boligforsikringen).