Påstått forsikringssvindel

 

I forbindelse med oppgjør under tingskadeforsikringen og tidvis under personskadeforsikringen, kommer det fra forsikringsselskapene påstander om forsikringssvindel. I tilfelle av forsikringssvindel faller retten til forsikringsoppgjør bort.

Vår erfaring er at mange av disse sakene kunne vært unngått dersom selskapets utredere hadde gjort en skikkelig jobb i stedet for å legge alle ressurser inn på å underbygge forhold i forsikringstagerens disfavør.

I saker hvor selskapene feilaktig påstår forsikringssvindel vil kjennskap til tekniske så vel som forsikringsjuridiske forhold være viktig for både å komme fri fra mistanken samt motta riktig forsikringsoppgjør.