Oppsigelse og avskjed

 

Dersom du blir oppsagt eller får avskjed og du ønsker å imøtegå din arbeidsgivers håndtering stilles det krav til hvordan du skal forholde deg og innenfor hvilke tidsfrister du må ta slike skritt.

 Dersom du skulle havne i en slik situasjon er det viktig å kontakte advokat så raskt som mulig. Noen av tidsfristene i denne typen saker er relativt korte.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan oppleve at situasjonen på arbeidsplassen er vanskelig, for eksempel på grunn av interne konflikter, manglende resultater mm, uten at dette har medført en oppsigelse eller avskjed. Også i en slik situasjon kan det være lurt å oppsøke advokat for bistand.

En spesiell type sak som mange kvier seg for å ta tak i, er de tilfellene der en ansatt eller sjef føler seg presset ut av jobben, enten av arbeidsgiver eller andre ansatte. Dette er en krevende situasjon hvor man ofte er tjent med å søke advokatbistand.