Oppføring av ny bolig

 

Både under oppføringen og etter overtakelsen av nyoppførte bygninger vil det kunne avdekkes feil og mangler eventuelt oppstå forsinkelser. Det er avgjørende å velge riktig fremgangsmåte for en rask, rimelig og rettmessig løsning. Hvilken løsning som skal velges vil avhenge av avtalen mellom de involverte parter og lovgivningen.