Brannskade

 

Når det oppstår brann i en bygning er man avhengig av å ha hatt brannforsikring for å motta erstatning for å gjenoppføre bygningene, eventuelt reparere delvis skadde bygninger.

Disse oppgjørene håndteres etter spesifikke regler og som til dels er vanskelig tilgjengelig for den enkelte brannlidte. Valg av riktig strategi for gjenoppføring/ eventuelt økonomisk oppgjør er helt avgjørende for en riktig erstatning.

Ved tvist mot forsikringsselskapet vil det foreligge rettshjelpsforsikring under eiendomsforsikringen (hjem/innbo) og som vil bære det vesentlige av utgiftene til egen advokat under tvistebehandlingen.