Blikkskade (Bilskade)

 

Typisk tvist ved blikkskader er skyldfordelingen mellom de involverte kjøretøyene, graden av skyld, utmåling av riktig erstatning og krav om reparasjon/utskifting av kjøretøy samt tidvis manglende/mangelfull forsikringsdekning.

Under bilforsikringen foreligger en rettshjelpsforsikring som dekker de vesentligste av utgiftene til advokatbistand.