Eiendom

 

Advokat Knut Pedersen har prossedert en rekke saker vedrørende fast eiendom for domstolen. Gjennom sitt kontaktnett med tekniske sakkyndige vil man raskt kunne gi veiledning om krav har mulighet til å føre frem.

Under den erfaring man har opparbeidet seg over mange år vil man kunne gi veiledning i salgsprosessen for å unngå rettslige etterspill etter salg.

Vi kan også formidle eierskifteforsikring uten at man trenger å innhente boligsalgsrapport på forhånd.  Kostnaden ved salget blir derfor vesentlig lavere.