Trygghet

 

Gjennom erfaring med behandling av flere hundre personskadesaker har man inngående kjennskap til de ulike aktører innenfor forsikringsbransjen.  Særlig kjennskap til de medisinske miljøer tilsier at saken blir utredet av kompetent spesialist.

I saker med stor vanskelighetsgrad vil den – etter avtale med skadelidte – kunne tas til  vurdering av Personskadeadvokatene i fellesskap.  Dette tilsier en bred og ytterst kompetent vurdering.