Visste du at

 

  • Forsikringsselskapet skal dekke advokatutgiftene dine under utredning av erstatningssaken din.
  • De aller fleste sakene løser seg uten at det blir behov for rettslig behandling.
  • Du har rettshjelpsforsikring under hus-, innbo- og bilforsikringen din som dekker inntil 80 % av utgiftene dine i forbindelse med rettslige tvister.
  • Dekningen under egne forsikringer skal komme i tillegg til oppgjør under yrkesskade- eventuelt bilforsikringsdekningen.
  • Spesialistvurderingen er avgjørende i mange saker -
    og derfor er det viktig å styre unna de spesialistene som regelmessig går i favør av forsikringsselskapene.